صفحه قبل

درباره جایزه لاک‌پشت پرنده

دراین نوشته می‌خواهیم درباره جایزه لاک‌پشت پرنده بیشتر بدانیم:
این جایزه از دو پدیده تقدیر می‌کند: کتاب برگزیده و فرد برگزیده!
برای کتاب مدال و نشان‌های طلایی و نقره‌ای کتاب‌های برگزیده‌ هر سال فهرست لاک‌پشت پرنده اهدا می‌ شود.
 نشان ویژه جایزه لاک‌پشت پرنده نیز به خاطر مجموعه‌ فعالیت‌های یک فرد در طول سال‌ها اعطا می‌شود.
اما فهرست لاک‌پشت پرنده چگونه تهیه و تعیین می‌شود؟
فهرست لاک‌پشت پرنده از کتاب‌های برتر هر فصل تهیه می‌شود که برای مخاطب گروه سنی کودکان و نوجوانان ایرانی نوشته و تدوین شده باشد. 
انتخاب این کتاب‌ها توسط گروهی از منتقدان، کارشناسان و نویسندگان کودک و نوجوان، با بررسی کتاب‌های هر فصل، صورت می‌گیرد.
تهیه این فهرست شیوه‌نامه‌ای مکتوب با اصول و معیارهایی مشخص دارد. کتاب‌هایی که به فهرست راه می‌یابند با هم رقابت می‌کنند و در نهایت موفق به دریافت نشان طلایی یا نقره‌ای می‌شوند. البته این معیارها و اصول تابع شرایط روز است و هرساله تغییر می‌کند.
ارزیابی و رده‌بندی کتاب‌ها
کتاب‌های راه‌یافته به فهرست به صورت شش، پنج، چهار و سه لاک‌پشت رده‌بندی می‌شوند:
کتابی که بیش‌ترین هماهنگی را با معیارهای اعلام شده داشته باشند و افزون بر آن نکته‌ای ویژه در محتوا یا فرم آن‌ها به چشم بخورد، شش لاک‌پشت می‌گیرد.
۲ـ  کتابی که بیش‌ترین هماهنگی را با معیارهای اعلام شده داشته باشد، ارزش پنج لاک‌پشت خواهد داشت.
۳ـ کتاب‌هایی با ارزش چهار لاک‌پشت، کتابی است که هماهنگی نسبی با معیارهای اعلام شده داشته باشد.
۴ـ کتاب‌هایی با ارزش سه لاک‌پشت، که، ضمن برخورداری از ارزش‌های ادبی ذکر شده در این متن، تضادی با معیارهای فرهنگی ذکر شده نداشته باشند.
گروه‌بندی کتاب‌ها
کتاب‌های زیر پنج سال، ادبیات، دین و علوم انسانی، علمی و آموزشی،هنر و سرگرمی.
معیارهای راه‌یابی به فهرست و دریافت نشان
-دستیابی به سبک شخصی و توانایی در آفریدن جهانی تازه و فضای منحصر به فرد
- هماهنگی و تناسب میان اجزای سازنده‌ کتاب، اعم از محتوا، زبان، شکل اجرایی متن، گرافیک، آماده‌سازی، مواد به کار رفته و چاپ کتاب.
-توجه به ظرفیت‌های زبان، نوآوری در حوزه‌ زبان فارسی و کمک به گسترش و پویایی آن.
-پیوند با پیشینه‌ ادبی، امکان فراتر رفتن از سنت‌های ادبی و گشودن افق‌های تازه.
- نوآوری در ارائه‌ شکل‌های تازه‌ ادبی و پیشنهادهای نو در فضای ادبیات کودک ایران و جهان.
- توجه به درستی و غیرجانبدارانه و به روز بودن اطلاعات در کتاب‌های اطلاعاتی، اعم از کتاب‌های دینی، علوم انسانی، علمی و آموزشی و… در کنار توجه به نوآوری در شیوه‌ تألیف، گرافیک، نوع مواد و چاپ.
- احترام به ارزش‌های مردم ایران و پرهیز از طرح مسائلی که در آن‌ها ارزش‌های مردم و اقوام ایرانی مورد تمسخر قرار گیرند.
- توجه به زیست هم‌زمان کودکان ایرانی در چارچوب مرزهای ملی و عضویت در جامعه جهانی.
- توجه به روحیه و تفکر انتقادی و برجسته‌سازی پرسشگری.
- احترام به تفاوت‌های فردی کودکان و مقاومت در برابر یکسان‌سازی و همسان‌سازی کودکان و توجه به احساس رهایی آنان.
- توجه به پیچیدگی‌های دنیای واقعی کودک، خواسته‌ها و نیازهای کودکان امروز و پرهیز از ساده‌سازی و ساده‌انگاری و هم‌چنین تحمیل دنیای بزرگ‌سالانه به کودکان.
- احترام به ارزش‌های بشری، عام و جهان‌شمول، مانندِ صلح و امنیت، مدارا و گفت‌وگو، احترام به انسان‌ها و همدلی با آن‌ها، در کنار احترام به دیگر موجودات، مخالفت با هرگونه تبعیض، رعایت حقوق همه انسان‌ها، به‌خصوص کودکان، هم‌چنین کودکان با نیازهای ویژه و احترام به محیط زیست.
انواع نشان‌ها
۱) نشان ویژه: نشان ویژه از فلز مس ساخته شده و به رنگ مسی است. این نشان، برخلاف دیگر نشان‌های لاک‌پشت پرنده، که به یک اثر اهدا می‌شوند، به خاطر مجموعه‌ فعالیت‌های یک فرد در طول سال‌ها اعطا می‌شود. این نشان به پیشکسوت‌ها و چهره‌های مؤثری اهدا می‌شود که فعالیت‌هایشان در راستای معیارهای لاک‌پشت پرنده باشد.
شرط اهدای نشان ویژه، کسب دست‌کم دو سوم آرا در جلسه‌ی هیئت داوران است.
۲) نشان طلایی: این نشان هم از فلز مناسب ساخته و طلاکاری شده است و به بهترین کتاب‌هایی اهدا می‌شود که دست‌کم دو سوم از اعضای هیئت داوران به آن‌ها رأی بدهند. طبق اصول لاک‌پشت پرنده، در هر سال، حداکثر سه کتاب نشان طلایی دریافت می‌کنند.
۳) نشان نقرهای: این نشان نیز از فلز مناسب ساخته و نقره‌کاری شده است و هر سال به کتاب‌هایی اهدا می‌شود که براساس معیارهای لاک‌پشت پرنده شایسته‌ تقدیر شناخته شوند و دو سوم داوران حاضر در جلسه به آن‌ها رأی بدهند.
۴) یاد: هر سال، در صورت امکان، از کتابی که در دوره‌ انتشار خود دیده نشده، اما در سال‌های بعد ارزش و اهمیت آن شناخته شده است، با بیان دلایل یاد خواهد شد.
نشان‌های طلایی و نقره‌ای
1-هر سال به کتاب‌های ویژه‌ای که بیش‌ترین هماهنگی را با معیارهای لاک‌پشت پرنده داشته باشند نشان طلایی و نقره‌ای اهدا خواهد شد، که ناشران می‌توانند این نشان را روی جلد کتاب‌های‌شان درج کنند.
۲. نامزدهای اولیه‌ این نشان، از مجموع فهرست‌های چهار شماره (یک سال)، انتخاب خواهند شد. کتاب‌هایی که موفق به دریافت پنج و شش لاک‌پشت شوند نامزدهای اولیه‌ی دریافت نشان طلایی و نقره‌ای لاک‌پشت پرنده خواهند شد، اما داوران یک‌بار دیگر همه کتاب‌های منتشر شده در سال را مرور خواهند کرد تا کتابی که شایسته‌ توجه است از راه‌یابی به جمع نامزدها بازنماند.
۳- داوران، برای انتخاب کتاب‌ها، برای دریافت نشان طلایی و نقره‌ای، نشست یا نشست‌های جداگانه‌ای برگزار خواهند کرد.
۴- این نشست‌ها هنگامی به حد نصاب خواهند رسید که دست کم دو سوم اعضای داوران در آن شرکت داشته باشند.
۵- نشان طلایی تنها وقتی به کتابی تعلق خواهد گرفت که دو سوم از کل داوران آن کتاب را شایسته‌ دریافت نشان طلایی بدانند.
۶- نشان نقره‌ای به کتاب یا کتاب‌هایی تعلق خواهد گرفت که دو سوم داوران حاضر در جلسه آن کتاب را شایسته‌ دریافت نشان نقره‌ای بدانند.
۷- هر سال، نشان طلایی به یک یا حداکثر سه کتاب که بر اساس معیارهای لاک‌پشت پرنده پدیده شناخته شوند، اهدا خواهد شد.
۸- هر سال، نشان نقره‌ای به کتاب‌هایی که براساس معیارهای لاک‌پشت پرنده شایسته‌ تقدیر شناخته شوند اهدا خواهد شد.
۹- کتاب‌های برگزیده از میان کتاب‌های رشته‌های مختلف انتخاب و هنگام اعلام نتایج هیئت دوران دلایل خود را برای انتخاب آن‌ها بیان خواهند کرد.
اعضای داوری فهرست لاک‌پشت پرنده:
معصومه انصاریان، محمود برآبادی، عذرا جوزدانی، شکوه حاجی‌نصرالله، شیوا حریری، شادی خوشکار، حسین شیخ‌الاسلامی، گیسو فغفوری، حدیث ‌لزر‌غلامی، نلی محجوب، مریم محمدخانی، مسعود ملک‌یاری، سید مهدی یوسف.
در نوشتن این یادداشت از منبع زیر استفاده شده است:
http://www.bookcitycentral.com/?page_id=3665
 

صفحه قبل
برو به بالا

همه کالاها و خدمات اين فروشگاه حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه و فعاليت هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مبتکران می باشد